Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSandberg, Erik
dc.date.accessioned2014-02-19T12:08:55Z
dc.date.available2014-02-19T12:08:55Z
dc.date.copyright2013
dc.date.issued2014-02-19
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/187082
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er et litteraturstudium av eksisterende retningslinjer for fylkesvis planlegging av vindkraftutbygginger, fylkesdelplanene utarbeidet etter disse retningslinjene og datagrunnlaget benyttet for biologisk mangfold i disse, og vitenskapelige artikler om life cycle impact assessment (LCIA) av arealbrukseffekter på biologisk mangfold og økosystemtjenester. I kapittel to beskrives bakgrunnen for utarbeidelse av regionale planer for vindkraft, og metodikken og datagrunnlaget knyttet til vurdering av biologisk mangfold i planene. Kapittel tre beskriver naturtypekartleggingssystemet Naturtyper i Norge (NiN), og et forslag til LCIA-anvendelse for vurdering av arealbrukseffekter på biodiversitet og økosystemtjenester utviklet gjennom prosjektet Land Use Life Cycle Impact Assessment (en del av UNEP/SETAC Life Cycle Initiative). Kapittel fire gir eksempler på hvordan man ved å kombinere elementer fra LCA/LCIA, kartlegging etter NiN, og dagens plan- og utredningsregime kan utføre planlegging av vindkraft i et helhetlig perspektiv. Resultatene diskuteres i kapittel fem.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.titleHelhetlig vurdering av biologisk mangfold og økosystemtjenester ved regional planlegging av vindkraftno_NO
dc.title.alternativeHolistic Assessment of biological diversity and ecosystem services in regional planning of wind powerno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Zoology and botany: 480::Ecology: 488no_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Electrotechnical disciplines: 540::Electrical power engineering: 542no_NO
dc.source.pagenumber27no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel