Show simple item record

dc.contributor.authorStrande, John-Anders
dc.date.accessioned2013-08-22T11:48:55Z
dc.date.available2013-08-22T11:48:55Z
dc.date.copyright2013
dc.date.issued2013-08-22
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/187041
dc.description.abstractJuletrenæringa har selv et mål om å tidoble den norske juletreproduksjonen. Skal dette kunne oppnås må flere produsenter rekrutteres. Her vil det da bli et stort behov for kunnskap innen rådgiving og veiledning både i næringa og i offentlig forvaltning. Jeg vil fremskaffe slik kunnskap ved å finne svar på hvilke innsatsfaktorer som er lønnsomme og hvordan skogfondsordningen påvirker lønnsomheten av disse. Med utgangspunkt i juletreproduksjon uten bruk av innsatsfaktorer og størrelsen på avgang, kvalitetsfeil og juletreutbytte her, har jeg gjort nytte-/kostnadsanalyser av innsatsfaktorene. Beregningene i oppgaven viser at alle bruk av alle innsatsfaktorer er lønnsomme på premiss av at det er et problem i produksjonen som kan løses med bruk av innsatsfaktoren. Det er også grenseverdier for hvor stort omfanget av problemet må være før tiltaket er lønnsomt. Oppgaven synliggjør også hvor viktig skogfondsordningen er for lønnsomheten av juletreproduksjon og hvordan den reduseres risikoen ved etablering av en juletreproduksjon. The Norwegian Christmas tree industry has an objective to tenfold their production. If this is to be achieved, more producers are to be recruited. There will then be a demand for knowledge in the industry and the government for advisement. I will obtain this knowledge by finding which input factors that are profitable and how “skogfondsordningen” (a Norwegian system for lowering the taxes on income when investments in establishment of young growth are made in forestry production.) effects the profitability of these in production of Christmas trees. Starting with a production without the use of input factors and the quantum of mortality, quality defects and Christmas tree dividend here, I have made cost/benefit analysis of the input factors. The calculations in this paper shows that use of all of the input factors are profitable on the condition that there are a problem in the production that can be solved by applying the input factor. There are also limits for how big the problem must be before usage is profitable. The paper also highlights the importance of “skogfondsordningen” for the profitability of a Christmas tree production and how it reduces the risk of establishing such a production.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectJuletreno_NO
dc.titleSkogøkonomisk analyse av innsatsfaktorer i juletreproduksjonno_NO
dc.title.alternativeForestecononical analysis of input factors in christmas tree productionno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910::Forestry: 915no_NO
dc.source.pagenumber34no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record