Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAulie, Harald
dc.date.accessioned2014-02-11T11:15:06Z
dc.date.available2014-02-11T11:15:06Z
dc.date.copyright2013
dc.date.issued2014-02-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/187029
dc.description.abstractDenne oppgaven handler om skogeiere i Ringsaker kommune og deres aktivitetsnivå sett i sammenheng med digitale skogbruksplaner. Formålet er å finne ut om digitale skogbruksplaner kan bidra til å øke aktivitetsnivået i skogbruket i Ringsaker. Problemstillingen var «er det digitale skogbruksplaner som gjør skogeierne aktive eller er det de mest aktive skogeierne som velger digital skogbruksplan». Jeg undersøkte også problemstillingenene om «Hvorfor har kvinner tilsynelatende lavere kunnskaper og interesse for skog» og «er det de som er mest bekvemme med bruk av IT som i størst grad har digital skogbruksplan». Metoden for å finne ut dette var å sende ut en spørreundersøkelse til alle skogeierne i Ringsaker som hadde bestilt skogbruksplan, digital eller tradisjonell. Videre ble gruppene splittet opp etter kjønn, alder, eiertid, type skogbruksplan og størrelse på skogeiendom. Resultatene tyder på at det langt på vei er slik at det er de mest aktive skogeierne som velger å ha digital skogbruksplan. Dette igjen henger sammen med at de mest aktive og interesserte skogeierne gjerne er de som har størst skogareal. De aller mest aktive og interesserte skogeierne velger ofte å ha både digital og tradisjonell skogbruksplan. I spørsmålet om det var kjønn eller andre forhold som gjorde at kvinner ofte hadde lavere kunnskaper og interesse for skog kom jeg fram til at det har blitt mange flere kvinnelige skogeiere de siste ti årene, derfor har mange kvinner hatt kortere tid på seg til å lære seg forstlige faguttrykk og utvikle interesse for skog. Men det var også funn som tydet på at det var reelle forskjeller mellom kjønnene. I spørsmålet om det var de som var mest bekvemme med bruk av IT som var mest tilbøyelige til å velge digital skogbruksplan kom det fram at kanskje på grunn av at digital skogbruksplan er dyrere var det mer vanlig at middelaldrende hadde digital skogbruksplan enn at yngre hadde det. Men i gruppen over 60 år var det færre som hadde digital skogbruksplan. De yngre og kvinnelige skogeierne hadde under gjennomsnittlig ofte digital skogbruksplan, selv om de ofte er flinke med IT. Men de var så få at det telte lite i forhold til andre grupper. Derfor var det de som var mest bekvemme med it som oftest valgte digital skogbruksplan, alle grupper sett under ett. This thesis is about the relationship between the type of forestry plans and how much activity in the forest the forest owners are doing. One of the issues being drafted is “is it digital forestry plans making the forest owner active, or is it the most active forest owners that choose digital forestry plans” the other issues discussed is “do women have a lover interest in forestry or can other factors explain the difference between the genders regarding the understanding of forestry terms”. And the last issue discussed was “is it those most comfortable with using computers who is most likely to choose digital forestry plans”. To find out those things I made a questionnaire that was send to all the forest owners with forestry plans in Ringsaker municipality in Norway. The results is that it seems that those forest owners choosing both digital and traditional forestry plans is the most active. There is also some difference between traditional and digital forestry plans, but not so much. There are also differences between the genders when it comes to understanding of forestry technical language. Some of it comes from differences in owner time, but something also comes from real differences. There are differences between the genders also with equal owner time, but those differences are not statistically significant because of few respondents. And regarding the issue of who choses digital forestry plans it seems that there are not the youngest respondents that are having most digital forestry plans. It seems that it is people in age 40-60 that are having most digital forestry plans. And it is not that group claiming to be most comfortable with computers. But the general picture is that those most comfortable with computers choose digital forestry plans, because the young people who don’t choose digital forestry plans of economic reasons are so few.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectDigitale skogbruksplanerno_NO
dc.titleDigitale skogbruksplaners påvirkning på aktivitetsnivået til skogeiere i Ringsakerno_NO
dc.title.alternativeDigital forestry plans and their influence on the activity level of forest owners in Ringsakerno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910::Forestry: 915no_NO
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910::Management of natural resources: 914no_NO
dc.source.pagenumber54no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel