Show simple item record

dc.contributor.authorBerget, Majliz
dc.date.accessioned2013-03-26T14:25:41Z
dc.date.available2013-03-26T14:25:41Z
dc.date.copyright2012
dc.date.issued2013-03-26
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/186945
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er basert på en undersøkelse av naturorienteringer hos 10 informanter i Dovrefjell nasjonalpark utført sommeren 2012. Informantene kom fra Norge, Tyskland og Nederland, begge kjønn var representert og hadde en aldersspredning fra 22 til 62 år. Naturorienteringer hos informantene er kartlagt ved bruk av både purismeskala og dybdeintervju i felt. Ved kartlegging av informantenes naturorienteringer ble det spesielt vektlagt deres forhold til tilrettelegging i naturen, hvordan de forholdt seg til andre brukere, hvordan de så på seg selv som turist og hvilke faktorer som påvirket deres opplevelseskvalitet i naturen. "Stillhet og ro", "søken etter en annen puls og rytme" og "utfordring" er de tre naturorienteringene som ble avdekket hos de fleste av informantene. Søken etter stillhet, ro, og å komme vekk fra hverdagens forventninger og press var mer eller mindre viktig for samtlige informanter. Gjennom analyse av materialet ble det avdekket at flere av informantene ser ut til å svare mer på vegne av "alle brukere generelt" ved bruk av purismeskalaen sammenliknet med det som forekommer i dybdeintervjuet. De fremstår dermed som mer puristiske i intervjusituasjonen enn ved skalautfyllingen. This master thesisis based upon a survey of nature orientation among 10 hikersin Dovrefjell Nationalpark summer 2012. The informers came from Norway, the Netherlands and Germany, both female and male were represented, and age ranging from 22 to 62 yr. Nature orientation among the informers was detected from use of the Wilderness Purism Scale and in-depth interviews. Regarding the nature orientation, the informers perspective upon facilitating, other users, how they look upon they self as tourists and which factors affecting their quality of experience were the primary focus. "Tranquillity and peacefulness", "regain another pulse/time rhythm" and "search for challenges with a certain risk" were the most frequented nature orientations to be observed among the informers. The quest for tranquillity and peacefulness, to escape the pressure and expectations from the everyday life were more or less important to all of the informers. Through analysis of the material, gained from the in-depth interviews, it was detected that several informers tends to answer the wilderness purism scale on "behalf of other users", rather than just considering them self. The informers seems to be answer more puristic in the interview than on the scale.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectNaturorienteringerno_NO
dc.subjectPurismeskalano_NO
dc.titleNaturorienteringer hos ulike grupper naturbrukere i Dovrefjell sommeren 2012 : holdninger og preferanser uttrykt gjennom dybdeintervju og purismeskalaspørsmålno_NO
dc.title.alternativeNature orientation among different group of nature users in Dovrefjell summer 2012 : attitudes and preferences expressed through in-depth interviews and the wilderness purism scaleno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910::Management of natural resources: 914no_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200no_NO
dc.source.pagenumber104no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record