Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBurchardt, Ellen Cathrine
dc.date.accessioned2012-09-19T11:07:52Z
dc.date.available2012-09-19T11:07:52Z
dc.date.copyright2012
dc.date.issued2012-09-19
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/186919
dc.descriptionMålet med denne avhandlingen var å undersøke sammenhenger mellom råtefrekvens og jordas pH- og Ca innhold, og studere eventuelle forskjeller mellom rotkjukeindivider ifra kalkrik/kalkfattigmark ved å se på ved pH nivå, grunnstoffkonsentrasjoner og soppens produksjon av oksalat/oksalsyre. I denne undersøkelsen sto rotkjuke alene, eller som kombinasjonsråte, for 76,43 % av råten, og illustrerer at tiltak som begrenser rotkjukas etablering, vekst og spredningsmuligheter, vil ha stor betydning for råtesituasjonen i de norske skoger.no_NO
dc.description.abstractFlere studier konkluderer med at trær på kalkrike marker har større risiko for å bli angrepet av rotkjuke enn trær på kalkfattige marker, men det hersker imidlertid usikkerhetsmomenter knyttet til hvorfor kalkrike marker har denne effekten. I denne oppgaven undersøker jeg betydningen av markas pH- og Ca innhold for vekst- og etablering av granrotkjuke, H. parviporum, i norsk gran. Jeg ønsker å sammenligne rotkjukeinfiserte trær fra kalkrik- og kalkfattigmark ved å se på ved pH, grunnstoffkonsentrasjon, og soppens oksalsyre produksjon. Det er ennå uvisst hvordan rotkjuka greier å bryte reaksjonssonen, granas forsvarsmekanisme mot rotkjuke, og dermed infisere frisk yteved, og om det foreligger ulikheter i dette vevet karakterisert av økt pH mellom trær fra kalkrik- kontra kalkfattigmark.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectrotkjukeno_NO
dc.subjectoxalic acidno_NO
dc.subjectHeterobasidion parviporumno_NO
dc.subjectnorsk granno_NO
dc.subjectNorway spruceno_NO
dc.subjectoksalsyreno_NO
dc.titleGranrotkjuke, Heterobasidion parviporum, på kalkfattig- og kalkrikmark på Østlandet : sammenstilling av ved pH, grunnstoffinnhold og soppens oksalsyreproduksjonno_NO
dc.title.alternativeThe Norway spruce associated root and butt rot fungus, Heterobasidion parviporum, on acid and calcareous forest soil in Eastern Norway : comparison of xylem pH, element content and fungal production of oxalic acidno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910::Forestry: 915no_NO
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910::Plant breeding, horticulture, plant protection, plant pathology: 911no_NO
dc.source.pagenumber80no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel