Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorDukefos, Morten
dc.date.accessioned2013-09-18T10:57:52Z
dc.date.available2013-09-18T10:57:52Z
dc.date.copyright2013
dc.date.issued2013-09-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/186905
dc.descriptionØkonomisk vurdering av linjerydding i tre terrenkategorier.no_NO
dc.description.abstractTrær som blåser ned på linjenettet i Norge er den viktigste årsaken til strømbrudd i Norge. Forsyningssikkerhet er et sentralt tema for nettselskapene. Forandring av klima og økende tilvekst fører til oftere rydding i linjenettet. Mekanisering av skogbruket ved hogstmaskiner har medført betydelige reduksjon av hogstutgifter. Vil mekanisering av «bunnrydding» av linjetraséer føre til reduksjon av ryddeutgifter? Manuell linjerydding har vært mest vanlig i Norge. Hovedårsaken til det er terrenget. I Norge finner man store områder bratt terreng. Dessuten bruker mange entreprenører arbeidere fra Sverige, Polen og baltiske stater som har bedre arbeidsmoral og lavere lønn enn norske arbeidstakere. Dette fører til at ryddekostnadene er lavere for manuell rydding. Kostnadene for manuell rydding var i gjennomsnitt 543 kr/da. Det var 399 kr/da lavere enn ved maskinell rydding. I dette studiet har man målt prestasjonene og regnet ut kostnadene i tre ulike terrengkategorier (stigning <20%, stigning 20-40% og >40%). Man fant den største differansen i det bratteste terrenget. Den maskinelle ryddekostnaden var her 453kr/da dyrere enn manuell rydding. Forsøksfeltet med lavest stigning og størst tetthet hadde den minste differansen i kostnader per da. I dette feltet var den maskinelle ryddingen 266 kr/da dyrere. Det kan likevel være arbeidsmiljømessig gunstig å bruke maskin i områder med høy vegetasjonstetthet og der man ønsker å utvide bredden på linjen. Ved maskinell linjerydding er det viktig med planlagt opplegg. Det kreves stor plass for av og pålessing av utstyr. For å utnytte maskinens kapasitet bør man ha en plan for bunnrydding og breddeutvidelse. En viktig effekt av maskinell rydding er «slageffekten» på stubbene. Livskraften i rotsystemet reduseres betydelig og dette medfører reduksjon i tilvekst. Denne studien tar ikke for seg dette temaet, men for å få en helhetlig økonomisk vurdering burde dette ha vært belyst.no_NO
dc.description.sponsorshipHafslund Nettno_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectorsyningssikkerhet, manuell linjerydding, terrengkategorier, stigning,no_NO
dc.subjectvegetasjonstetthetno_NO
dc.titleMaskinell og manuell linjerydding : kostnader og organiseringno_NO
dc.title.alternativeMechanized and manual line clearance : costs and organizationno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Mechanical engineering: 570no_NO
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910::Forestry: 915no_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210no_NO
dc.source.pagenumber51no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel