Show simple item record

dc.contributor.authorBrunvatne, Eirik
dc.date.accessioned2012-08-06T09:18:51Z
dc.date.available2012-08-06T09:18:51Z
dc.date.copyright2012
dc.date.issued2012-08-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/186851
dc.description.abstractDenne oppgaven er en undersøkelse av utredningstema i konsekvensutredninger og sentrale data i konsesjonssøknader for småkraft. Sentrale data som effekt og produksjon, vassdrags utbyggingsstatus og utredningstemaers konsekvensvurdering er undersøkt. Disse temaene er analysert for effekt på sannsynlighet for godkjenning eller avslag. Formålet med dette er om mulig, å kunne forutsi utfall av søknadsbehandling med større sikkerhet. Lang saksbehandlingstid og varsler om strengere behandling av konsesjonssøknader, øker viktigheten av å kunne vurdere sannsynligheten for positivt utfall av saksbehandling på et tidlig stadium for å kunne prioritere realiserbare prosjekter fremfor ikke realiserbare. Ved å samle sentrale data, og resultater av konsekvensutredninger og omgjøre disse til tallformat, har det vært mulig å gjøre statistiske undersøkelser og tester. Disse klarlegger hvert utredningstema sin betydning for utfallet av konsesjonsbehandlingen. Fire av femten utredningstema viser signifikant påvirkning av sannsynligheten for godkjenning. Konsekvens for flora og fauna, biologisk mangfold, landskap og brukerinteresser-friluftsliv-jakt og fiske viser signifikant påvirkning av sannsynligheten for godkjent konsesjonssøknad hos NVE. Mindre negativ konsekvens for disse tema øker sannsynligheten for godkjenning. Også utbyggingsstatus i vassdrag hvor småkraftprosjekt er planlagt viser signifikant påvirkning av sannsynligheten for godkjenning. Tiltak omsøkt i allerede utbygd vassdrag har lavere sannsynlighet for godkjenning. Summert konsekvensvurdering og gjennomsnittlig konsekvensvurdering innen hvert tema viser signifikant påvirkning av sannsynlighet for godkjenning, men er dårlig egnet til å forutsi utfall av konsesjonsbehandlingen. Det er vanskelig å definere en nedre grense for hvor store negative konsekvenser et småkraftprosjekt kan ha før det ikke kan forventes godkjent. Kun få utredningstema viser signifikante forskjeller mellom godkjente og avslåtte søknader. Det er ofte spesielle faktorer og konflikter innen spesifikke tema som blir avgjørende for utfallet av NVEs behandling. Det er derfor vanskelig å forutsi utfallet av konsesjonsbehandlingen basert på resultatet konsekvensutredningen samlet sett.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectSmåkraftno_NO
dc.subjectKonsesjonsbehandlingno_NO
dc.titleAvgjørende fatorer i konsesjonsbehandlingen av småkraftverk i Norgeno_NO
dc.title.alternativeDecisive factors in the application treatment of small hydropower plants in Norwayno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500no_NO
dc.source.pagenumber43no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record