Show simple item record

dc.contributor.authorDegnes-Ødemark, Heidi Grøndahl
dc.date.accessioned2012-01-16T12:33:09Z
dc.date.available2012-01-16T12:33:09Z
dc.date.copyright2011
dc.date.issued2012-01-16
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/186827
dc.description.abstractMasteroppgaven er en undersøkelse tilknyttet et pågående studie (SUSTOUR – Sustainable tourism development in mountain park areas) i Nasjonalparkriket i Nord-Gudbrandsdalen, der et av målene er å utarbeide forslag til forvaltnings- og markedsføringsstrategi for området. Innsikt i forhold som kan forklare variasjoner i turisters preferanser for tilrettelegging, gir viktige bidrag på veien mot en bærekraftig reiselivsstrategi og følgende problemstilling ble utarbeidet: Hvilke forhold kan være med på å forklare variasjoner i turisters preferanser for tilrettelegging i Nasjonalparkriket? Dette ble søkt belyst blant annet gjennom teori om naturorientering og push-pull teori, samt forhold omkring miljøbekymring. Analyser ble foretatt av materiale innsamlet gjennom en spørreskjemaundersøkelse i løpet av 2009/2010, av norske og utenlandske turister i Nord-Gudbrandsdalen. Dette med utgangspunkt i eksplorativ faktoranalyse og multippel regresjonsanalyse med baklengs eliminering. Faktoranalysen avdekket fire og fem faktorgrupper for hhv. preferanser for tilrettelegging og naturorientering. Den sterkeste (positive) sammenhengen, ble funnet mellom preferanser for Kost og losji, og hvorvidt man var Norsk. En annen av de sterkeste sammenhengene ble funnet mellom preferanser for Service og infrastruktur, støttet av naturorienteringen Komfort og sosiale relasjoner. En relativt sterk negativ sammenheng mellom naturorienteringen Rekreasjon og samme tilretteleggingsgruppe, viste derimot at denne tilretteleggingen ikke var ønsket for denne gruppen. Det ble i tillegg kontrollert for forklaringskraften til; miljøbekymring, demografiske forhold, reiseformål og kjennskap. Signifikante, men svake sammenhenger ble funnet for flere av forholdene. Det statistiske materialet ble videre supplert med kvalitative intervjuer av turister i Reinheimen og Jotunheimen nasjonalpark, der begrunnelser for turistenes preferanser for tilrettelegging ble utdypet. På bakgrunn av intervjuene ble det fremmet forslag til forhold som til nå ikke har vært dekket av naturorientering som måleskala, deriblant et utvidet sosialt aspekt.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectNaturorienteringno_NO
dc.subjectNasjonalparkno_NO
dc.subjectNaturbasert turismeno_NO
dc.subjectEksplorativ faktoranalyseno_NO
dc.subjectRegresjonsanalyseno_NO
dc.subjectPreferanser for tilrettelegging (PFT)no_NO
dc.titleTuristers naturorientering og variasjoner i preferanser for tilrettelegging i Nasjonalparkriket - en kvantitativ og kvalitativ tilnærmingno_NO
dc.title.alternativeTourists' nature orientations and variations in preferences for adjustment in Nasjonalparkriket (The national park regions)no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910::Management of natural resources: 914no_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Urbanism and physical planning: 230::Spatial, territorial planning: 238no_NO
dc.source.pagenumber174no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record