Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorOnstad, Oskar
dc.date.accessioned2012-04-20T10:58:27Z
dc.date.available2012-04-20T10:58:27Z
dc.date.issued2012-04-20
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/186764
dc.description.abstractSportsfiske i elver er en populær aktivitet for både lokal og tilreisende, være seg norske eller utenlandske. Norge er en stor produsent av vannkraft, miljøvennlig i form av lave CO2-utslipp, men ofte med negative konsekvenser i forhold til miljø og fritidsaktiviteter. I denne oppgaven har jeg undersøkt hvordan et effektkjørt vannkraftverk påvirker sportsfiskere. Oppgavens problemstilling er som følger: Hvordan opplever og tilpasser laksefiskere i Nidelva seg til de hurtige vannstandsendringene som følge av effektkjøring? Jeg har benyttet to metoder, en kvalitativ i form av fokusgruppeintervjuer og en kvantitativ spørreundersøkelse. Den undersøkte gruppen var laksefiskere i Nidelva som hadde løst fiskekort gjennom TOFA i 2010. Totalt ble det gjennomført to fokusgruppeintervjuer med tre informanter i hver gruppe, spørreundersøkelsen ble sendt ut til 146 hvor 36 % svarte. Nesten seks av ti som svarte på spørreundersøkelsen hadde hørt om effektkjøring, etter litt informasjon om fenomenet svarte 88 % at de hadde opplevd det. Effektkjøringens påvirkning kan deles i tre kategorier, det er endringer i de fysiske omgivelsene, de sosiale omgivelsene og områdets egnethet for aktivitet. Av endringer i de fysiske omgivelsene svarte fokusgruppedeltagerne at effektkjøringen påvirket oppgangen, høy vannføring ga god oppgang og minstevannføring det motsatte. Standplasser laksen brukte ved stabil vannføring forsvant og bitevilligheten økte ikke ved kunstige økninger i vannstanden slik tilfellet var ved naturlige. I forhold til utøvelsen av fiske hadde 65 % opplevd farlige situasjoner som følge av raske endringer i vannstand, 90 % byttet fiskeplass og 94 % tilpasset fiskeutstyret. Flertallet av fiskerne ønsket en vannstand på 60-90m3/s, men flue- og båtfiskere var mer følsomme i forhold til størrelse og hastigheten på effektkjøringene. Ved andre vannstander enn foretrukket ble det fiskbare arealet mindre, jeg har diskutert om dette kan føre til en endring i de sosiale forholdene i form av crowding. Avslutningsvis har jeg sett på hvilke tiltak som kan virke avbøtende. Fiskerne ønsket mange tiltak som kunne bedre naturmiljøet og dermed fiske. Jeg har fokusert på tiltak rettet mot å bedre elvas egnethet for fiske. Fiskerne ønsket et varslingssystem for effektkjøringer slik at de kunne unngå den negative opplevelsen av en uventet endring. Ved videre undersøkelser har jeg ikke funnet noe godt argumenter for at et varslingssystem ikke skal innføres i Nidelva og andre elver der dette kan virke avbøtende.no_NO
dc.description.sponsorshipCEDRENno_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectsportsfiskeno_NO
dc.subjecteffektkjøringno_NO
dc.subjectmiljøno_NO
dc.subjectlaksefiskeno_NO
dc.subjectbalansekraftno_NO
dc.subjectNidelvano_NO
dc.subjectcrowdingno_NO
dc.subjectsport fishingno_NO
dc.subjecthydropeakingno_NO
dc.titleReaksjoner på effektkjøring blant laksefiskere i Nidelva i Trondheim-resultater fra fokusgruppeintervjuer og spørreundersøkelse.no_NO
dc.title.alternativeReactions to hydropeaking amongst salmon fishers in the river Nidelva in Trondheim-results from focus group interviews and survey.no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Fisheries science: 920no_NO
dc.source.pagenumber91no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel