Show simple item record

dc.contributor.authorPettersen, Axel
dc.date.accessioned2011-10-07T12:54:05Z
dc.date.available2011-10-07T12:54:05Z
dc.date.copyright2011
dc.date.issued2011-10-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/186736
dc.description.abstractMoskus appellerer til de besøkende på Dovrefjell. Denne undersøkelsen har hatt til hensikt å kartlegge turistferdselen knyttet til moskus i deler av dette fjellområdet, og danne et bilde av denne artens betydning som turistattraksjon. Problemstillingen i oppgaven er som følger: Hvor og hvordan ferdes besøkende generert av moskus i området Hjerkinn – Snøheimveien – Grønnbakken – Kongsvoll sommersesongen 2010, og hvilken attraksjon utgjør moskus i de østlige delene av Dovrefjell? Metoden som ble valgt var en spørreskjemaundersøkelse blant de besøkende, hvor de i tillegg til å besvare en rekke spørsmål, også tegnet inn ferdselsruta på et kart. Dette ga en romlig fremstilling av områdebruken, med supplerende informasjon fra spørreskjemadataene. Nettoutvalget besto av 317 respondenter, som ga en svarprosent på 62%. Det var en jevn fordeling mellom kjønn blant respondentene, noe fordelingen mellom nordmenn og utlendinger også var. Omtrent 67% av respondentene hadde det å oppleve moskus som et formål med besøket. Ferdselen er i all hovedsak knyttet til stier og veier i det aktuelle området, og viser hvilket effektivt kanaliseringsverktøy opparbeiding og merking av stier utgjør. Bil er naturligvis hyppig brukt på Snøheimveien, med fotturer i terrenget ut fra veien. Grønnbakken ble brukt av en del ryttere, mens det var utelukkende vandrere ved Kongsvoll. Omtrent 70% av de besøkende gikk tur på egenhånd, mens de øvrige var med i et organisert følge, ofte med guide. Ettersom moskusen holder seg innenfor et definert kjerneområde, observerte de fleste respondentene dyr i løpet av turen sin. Informasjonen som de besøkende oppfattet før og under turen fikk i all hovedsak gode tilbakemeldinger. Dette gjelder også tilretteleggingen knyttet til moskus, både når det gjelder fysisk tilrettelegging og muntlig informasjon fra guider og lokalbefolkning. Informasjonsoppslagene består stort sett av ulike plakater og steinheller med informasjonsplaketter, i tillegg til brosjyrer. Oppgaven setter moskusen i et reiselivsfokus, fremfor i et naturfaglig fokus. Arten utgjør en vesentlig turistattraksjon på Dovrefjell, særlig grunnet sin sjeldenhet, karakteristiske trekk og det faktum at den er en introdusert art i norsk fauna. Musk oxen attract many visitors to the Dovre Mountains. This study both charted the spatial extent of human traffic for visitors seeking to view musk oxen in parts of the Dovre area and described how the musk oxen serve as a tourist attraction. The central research question this paper addresses is: Where and how do visitors who want to encounter musk oxen travel in the area between Hjerkinn, Snøheim, Grønnbakken and Kongsvoll during the high season of 2010, and to what extent are musk oxen a tourist attraction in the eastern parts of the Dovre Mountains? We provided area visitors with a survey, asking them to complete a set of questions and draw their route on a map. Thus, it was possible to combine spatial and survey data to create a presentation of how the visitors used the area. We collected 317 completed surveys, which equaled a 62 per cent response rate. Survey participants included a balanced representation of genders, and Norwegian and foreign visitors were also equally represented. Approximately 67 per cent of the participants stated that the primary reason for their visit was to see musk oxen. Visitors` routes mainly followed the areas roads and paths, showing how establishing and marking paths efficiently channels human traffic. Visitors using the Snøheim road reached the area primarily by car and then proceeded to hike starting at the road. All visitors who traveled by horseback went from Grønnbakken, while visitors using Kongsvoll as a starting point all traveled by foot. Approximately 70 per cent of the visitors traveled in the area unorganized, while the rest were in an organized group, often led by a guide. Visitor routes recorded in this study occurred in the vicinity of the musk oxen’s well-defined grazing range, and most visitors observed animals during their visit. Visitors generally had positive things to say about the different sources of musk oxen-related information that they observed both before and during their stay. Such information consists mostly of posters, large stone slabs with informative plaques and brochures. This paper regards musk oxen in a tourism perspective. The species’ characteristic features, scarcity and history as an introduced species in Norway make musk oxen a considerable tourist attraction in the Dovre Mountains.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectFerdselskartleggingen_US
dc.subjectMoskusen_US
dc.subjectTuristattraksjonen_US
dc.subjectDovrefjellen_US
dc.titleMoskus som turistattraksjon : en ferdselskartlegging blant besøkende til moskushabitatet på Dovrefjellen_US
dc.title.alternativeMusk oxen as a tourist attraction : mapping visitor behaviour in musk ox habitat in the Dovre Mountainsen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910::Management of natural resources: 914en_US
dc.source.pagenumber74en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record