Show simple item record

dc.contributor.authorBergesen, Marie Racine Elisabeth Bjordal
dc.date.accessioned2011-12-05T13:23:26Z
dc.date.available2011-12-05T13:23:26Z
dc.date.issued2011-12-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/186732
dc.description.abstractDenne oppgaven ser på sammenhengen mellom turisters miljøvennlighet målt med New Ecological Paradigm (NEP) og andre kjennetegn ved turistene dvs. demografi, bosted, antall nasjonalparker som er besøkt eller kjent og motivasjon målt med Recreation Experience Preference (REP). Dataene som oppgaven er basert på er hentet fra en internettbasert spørreundersøkelse blant turister i Nord-Gudbrandsdalen, vinteren 2009/2010. Turistene ble rekruttert i området i løpet av sommersesongen 2009. De bivariate analysene i oppgaven, der krysstabell og kjikvadrat er benyttet viser at miljøvennlige turister målt ved NEP i større grad har bostedsland i Norge (Figur 8 NEP og bostedsland (n=278) s. 40). Resultatene viser også at de norske respondentene som hadde en bruttohusholdningsinntekt over 50 000 kroner per måned var mer miljøvennlige enn de norske turistene som hadde en bruttohusholdningsinntekt på under 50 000 kroner per måned (Figur 11NEP og brutto husholdningsinntekt (n=166) Kjikvadrat 5,4 Frihetsgrader= 2 43). Resultatene viser også at de som var i aldersgruppen 45-59 år hadde en høyere NEP-skår, enn de som var i aldersgruppen 15-29 år (Figur 13 NEP og alder (n=278) s.42). Kjønn, hovedmål for ferien, og antallet kjente og besøkte nasjonalparker hadde ingen sammenheng med NEP-skåren. Av motivasjonsvariablene i undersøkelsen hadde motivasjonen ”flukt” basert på en faktoranalyse av REP-variablene en sammenheng med NEP-skår. De personene som hadde en høy faktorverdi for motivasjonen ”flukt” hadde en lavere NEP-skår, enn de som ikke hadde en høy faktorverdi for denne motivasjonen (Figur 18 NEP og motivasjonen flukt slått sammen (n=276) Kjikvadrat=4,83 Frihetsgrader 1 P-verdi= 0,028s. 50). Også motivasjonen ”natur” hadde en sammenheng med NEP-skåren, der de som ikke hadde en høy faktorverdi for denne motivasjonen hadde en høy-NEP skår, mens de som fant denne motivasjonen viktig hadde lav NEP-skår (Figur 22 NEP slått sammen og natur (n=276) Kjikvadrat=3,488, Frihetsgrader=1 P-verdi=0,062s. 54). De andre motivasjonene, ”spenning”, ”familie/venner” og ”lære” hadde ingen sammenheng med NEP i de bivariate analysene. Den lineære regresjonen i oppgaven viser at når alle variablene var inkludert, var det kun bostedsland Norge og høy utdanning (<1 år) som hadde en sammenheng med NEP. Regresjonen forklarer kun 7 % variasjonen, men regresjonen var signifikant. Bostedsland forklarer 5,7 % av regresjonen, mens utdannelse forklarer 2,2 % av regresjonen. This thesis is looking at a connection between environment-friendly tourists measured with New Ecological Paradigm (NEP) and other characteristic as demographic, home residence, national parks visited and known, and motivation measured with Recreation Experience Preference (REP). NEP has originally 15 statements about the relationship between human beings and nature. The data that this thesis is based on are collected by internet survey among tourists in North-Gudbrandsdalen during the summer season of 2009. The bivariate analysis where chi-square and cross-table was used shows that there was a connection between environment-friendly tourists measured with NEP and home residence. The tourists that had Norway as home residence were more often represented with high NEP (Figur 8 NEP og bostedsland (n=278) s. 40). The results also shows that the Norwegian tourists with a gross domestic income over 50 000 Norwegian kroner’s per month were more environment-friendly measured with NEP than Norwegian tourists with gross domestic income lower than 50 000 Norwegian kroner’s per month (Figur 11 NEP og brutto husholdningsinntekt (n=166) s. 43). The results also shows that the tourists in the age group 45-69 years had a higher NEP, than the tourists in the age group 15-29 year (Figur 13 NEP og alder (n=278), s.45). Gender, main purpose for the holiday, and national parks visited and known did not have any connection with the NEP-score. Among the motivation variables was the motivation ―escape‖ based on factor analyses of the REP-score a connection with NEP. Respondents that had a high factor value for the motivation ―escape‖, where more likely to have a low NEP-score, than the respondents that had a low factor score for the motivation ―Escape‖ (Figur 18 NEP og motivasjonen flukt slått sammen (n=276) s. 50). Also the motivation ―nature‖ had a connection with the NEP-score. The respondents that had a low factor score with the motivation ―nature‖ did have a high NEP-score, and those with a high factor score for the motivation ―nature‖ had a low NEP-score (Figur 22 NEP slått sammen og natur (n=276) s. 54). The other motivations, ―risk‖, ―family/friends‖ and ―learning‖ did not have any connection with the NEP-score. A multiple regression showed that only to variables were significant with the sum score of the NEP, and that was home residence and education. The multiple regression explains 7,7 % of the variance. Home residence explains 5,7 % of the regression, and education explains 2,2 % of the total variance in the regression.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectdemografino_NO
dc.subjectmiljøvennlighetno_NO
dc.subjectNEPno_NO
dc.subjectREPno_NO
dc.subjectturismeno_NO
dc.subjectnasjonalparkerno_NO
dc.subjectGudbransdalenno_NO
dc.titleHva karakteriserer miljøvennlige turister i et nasjonalparkområde?no_NO
dc.title.alternativeWhat characterizes enviromentally-friendly tourists in a national park area?no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Sociology: 220no_NO
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910::Management of natural resources: 914no_NO
dc.source.pagenumber74no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record