Show simple item record

dc.contributor.authorWendelbo, Ragnhild
dc.date.accessioned2011-05-02T12:39:59Z
dc.date.available2011-05-02T12:39:59Z
dc.date.issued2011-05-02T12:39:59Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/186708
dc.description.abstractUtbygging av små kraftverk som kilde til fornybar energi er et politisk satsingsområde i Norge. Miljøeffekter av store vannkraftutbygginger er relativt godt dokumentert, men kunnskap om miljøeffekter av små kraftverk er manglende. For å øke kunnskapen om effekter av slipp av ulike minstevassføringer har NVE iverksatt FoU-programmet Miljøbasert vassføring. Denne oppgaven er del av dette, og har hatt som konkret mål å kartlegge effekter av redusert vassføring for ungfiskbestander av ørret (Salmo trutta) og laks (Salmo salar). Elektrofiske ble utført i tre elver på Vestlandet. I alle de undersøkte vassdragene var det anlagt små kraftverk, og samtidig forelå dokumentasjon av ungfiskbestanden av ørret og laks før utbygging. Undersøkelsene i etterkant dannet grunnlag for sammenligning med undersøkelsene utført før bygging av kraftverkene. Generelt sett ble det ikke avdekket en nedgang i fangstene av ungfisk på berørte strekninger. En kan ikke utelukke at variasjonene som ble påvist mellom år kan skyldes naturlige variasjoner i populasjonstettheten og ulike fangbarheter. Forundersøkelsene var begrensete, og det var derfor vanskelig å trekke sikre konklusjoner ut fra sammenligning med etterundersøkelsene. Forundersøkelser danner i tgangspunktet ikke grunnlag for vitenskapelige studier etter utbygging av små kraftverk. For å øke kunnskapen om effekter av redusert vassføring, i tillegg til å gi forvaltningen et bedre grunnlag for fastsette av tilstrekkelig minstevassføring for fisk, bør forundersøkelser være mer omfattende enn i dag. I denne sammenheng har oppgaven framlagt forslag til hvilke parametre og metoder slike undersøkelser bør inneholde slik at de kan danne grunnlag for seinere kontroll og dermed økt kunnskap på feltet. The establishment of small hydropower stations as a renewable energy source is an area of political focus in Norway. The environmental effects of large hydropower stations are relatively well documented. Knowledge on the environmental effects of small hydropower stations are on the other hand lacking. The Norwegian Resources and Energy directive (NVE) has in the light of this initiated a research program in order to increase knowledge on the effects of reduced discharges. This study is part of the research program. The study aims to analyze the effects of reduced discharge on populations of juvenile brown trout (Salmo trutta), and Atlantic salmon (Salmo salar), in rivers with small hydropower stations. Electrofishing was conducted in three rivers in western Norway. In all the examined rivers, small hydropower stations had been established, and documentation on the fish populations prior to establishment existed. The catch of fish prior to and after construction was compared. In general a decrease in the catch of fish in sections with reduced discharge was not found. The variations identified between years may result from natural variations and unequal catchability. The studies prior to construction were limited which made it difficult to make strong conclusions when compared with the results in this study. Studies on the fish populations prior to establishment of small hydropower stations, does not originally form basis for comparisons with scientific studies after construction. In order to increase the knowledge on the effects of reduced discharge, and for decision managers to determine adequate environmental flows for fish in rivers with small hydropower stations, the studies prior to construction should be designed in a different way. In relation to this, suggestions to what parameters and methods such studies should include, has been put forward.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectsmå kraftverken_US
dc.subjectungfisken_US
dc.subjectwater poweren_US
dc.subjectjuvenilesen_US
dc.subjectSalmo truttaen_US
dc.subjectSalmo salaren_US
dc.subjectriversen_US
dc.subjectNorwayen_US
dc.titleØrret- (Salmo trutta) og laksunger (Salmo salar) i tre Vestlandselver før og etter bygging av små kraftverken_US
dc.title.alternativeJuvenile brown trout (Salmo trutta) and atlantic salmon (Salmo salar) in three rivers in west Norway before and after construction of small hydropower stationsen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Zoology and botany: 480::Ecology: 488en_US
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Building technology: 530::Hydrotechnology: 538en_US
dc.source.pagenumber56en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record