• Lokal forvaltningsmodell i Ytre Hvaler nasjonalpark 

      Roald, Håkon (Master thesis, 2012-08-06)
      Denne oppgaven ser på etablering av lokal forvaltningsmodell for Ytre Hvaler Nasjonalpark. Lokal forvaltning betyr at forvaltningsmyndighet flyttes fra Fylkesmannen til kommune og fylkeskommune, ved at de to sistnevnte ...