• Nærings- og miljøtilskudd i skogbruket (NMSK) 

      Paulsen, Heidi Yvonne (Master thesis, 2014-02-14)
      Denne mastergradsoppgaven tar for seg utbetalt tilskudd til Nærings- og Miljøtiltak i Skogbruket (NMSK) fra Fylkesmannen i ti fylker, og fra tjue kommuner i de aktuelle fylkene, i årene 2007 og 2012. Tilskudd til nærings- ...