• Taksering av ungskog med flybåren laserskanning 

      Noordermeer, Lennart (Master thesis, 2017)
      Gode data om egenskaper til ungskog er avgjørende for å kunne ta riktige beslutninger knyttet til skogskjøtsel, men fremskaffing av nøyaktige prediksjoner av disse egenskapene ut fra flybåren laser skanning (FLS) data er ...