• Teknologier for sesonglagring av termisk energi 

      Midthun, Christoffer (Master thesis, 2015-08-05)
      Formålet med denne oppgaven går ut på å vise hva som finnes av teknologier for sesonglagring av termisk energi og hvilke av disse teknologiene som egner seg til å lagre spillvarme fra avfallsforbrenningsanlegg i Norge. For ...