• Kartlegging av margborerangrep etter skogbrannen i Mykland i 2008. 

      Magnussen, Peder Magnus (Master thesis, 2012-09-07)
      Sammendrag Etter store kalamiteter, som for eksempel skogbranner, er det som regel mange skadede trær som kan føre til en oppblomstring av skadeinsekter. Sommeren 2008 brant et skogområde på 26 000 dekar ved Mykland i ...