• Naturområder i byen : påvirkning fra tilgrensende boligområder 

      Hageberg, Håvard (Master thesis, 2014-09-26)
      Grøntområder i byer og tettsteder er viktige for økosystemtjenester som håndtering av overvann, støyreduksjon, bedring av luftkvalitet og folkehelse. De grønne lungene er i dag under et stort press fra utbygging, men også ...