• Støtteordning for energieffektivisiering i Oslo 

      Gjestvang, Didrik (Master thesis, 2014-07-31)
      For å dekke energietterspørselen gjennom fornybar energi ved å senke forbruk, må energieffektivisering spille en sentral rolle. Energieffektiviseringstiltak i boliger kan være meget kostnadseffektive tiltak i et langt ...