• Norske viltsafarientreprenører. Mål, suksessfaktorer og hinder 

      Gildestad, Jan Are (Master thesis, 2015-07-01)
      Det naturbaserte reiselivet er i vekst i Norge og internasjonalt. En av nisjene som ser ut til å vokse mest, er ulike former for viltsafari. På bakgrunn av resultater fra tidligere utført kvantitativ forskning på ...