• Bruk av laserdata til prediksjon av foryngelse i fjellskog 

      Galashevskiy, Maxim (Master thesis, 2015-08-06)
      I 1919 begynte nordmenn den første landsskogtakseringen. Denne landsdekkende taksering av skog gjennomføres fortsatt ved manuell feltregistrering. Ulike fjernmålingsmetoder benyttes per i dag for resursregistrering og ...