• Modellering av skördarförarens trädval vid gallring 

      Fredriksson, Christian (Master thesis, 2010-11-12)
      Målet med detta arbete var att utveckla en modell som beskriver och simulerar det arbete som utförs av föraren av gallringsskördaren vid gallring. Denna modell skapades som en algoritm. Algoritmen skulle utifrån fakta om ...