• Hjørundfjorden rundt : eit heilskapleg reiselivsprodukt? 

   Ringstad, Erlend Kløvjan (Master thesis, 2016-08-31)
   Naturbasert reiseliv er i vekst og det er auka etterspurnad etter aktivitetar og opplevingar. Samtidig er det auka krav hjå forbrukarane med forventingar om heilskaplege opplevingar og høg kvalitet på tilboda. For å skape ...
  • Landskapsressursanalyse som verktøy for stedsmerkevareutvikling 

   Haraldseid, Thomas (Master thesis, 2016-08-17)
   Natur- og kulturbasert reiseliv er i vekst i Norge, og det er forventet at denne næringen vil bli viktigere i årene som kommer. Denne oppgavens overordnede spørsmål retter seg mot hvordan landskapsressursanalyse (LRA) kan ...
  • Turismens samspill med rovviltforvaltning og husdyr på utmarksbeite i Rondane 

   Elvestad, Anne-Mari (Master thesis, 2016-08-31)
   Alt henger sammen med alt, i form av at det er mange faktorer som påvirker landskapet. Noen av disse faktorene er utenfor vår kontroll, siden landskapet blir endret av naturen selv. Andre faktorer kan vi påvirke ved ...