• Samlet belastning og reindrift 

      Anker Rasch, Christian (Master thesis, 2017-05-15)
      Ikrafttredelsen av Naturmangfoldloven i 2009 har gitt økt fokus på begrepet samlet belastning i norsk natur- og reindriftsforvaltning. Prinsippet kommer også til uttrykk gjennom forskriften for konsekvensutredninger, og ...