• Estimering av sagtømmerandel ved hjelp av flybåren laserskanning 

      Dieset, Tallak (Master thesis, 2017)
      Flybåren laserskanning er den mest brukte metoden for å kartlegge skogressurser i dagens skogbruk i Norge. For å kunne drive et rasjonelt skogbruk er man avhengig av å vite mest mulig om de ressurser som står tilgjengelig. ...