• Småskala vindkraft : en lønnsomhetsmodell 

      Day, Alexander Tærud (Master thesis, 2012-09-18)
      Rammene for fornybar energiproduksjon i Norge er satt av fornybardirektivet og elsertifikat-ordningen med Sverige. Gjennom disse to avtalene forplikter Norge seg til å øke sin fornybare energiproduksjon frem mot 2020. I ...