• Naturtypekartlegging i Vindafjord kommune 

      Dalen, Eydis (Master thesis, 2010-12-03)
      FN har bestemt at 2010 skal vera det internasjonale Naturmangfaldåret. Dette er for å setja fokus på biomangfaldet i verda, og gjera folk meir bevisste på kor viktig naturen og det biologiske mangfaldet er. Kartlegging ...