• Energieffektivisering av verneverdig murgård 

      Chelouati, Ilyas (Master thesis, 2017)
      Sammendrag Mål: Gjennom klimaavtaler settes det mål om utslippsreduksjon av klimagasser og mål om energieffektivisering (Utenriksdepartementet 2014). Et steg nærmere disse målene er å redusere energibehovet i ...