• Hva karakteriserer miljøvennlige turister i et nasjonalparkområde? 

      Bergesen, Marie Racine Elisabeth Bjordal (Master thesis, 2011-12-05)
      Denne oppgaven ser på sammenhengen mellom turisters miljøvennlighet målt med New Ecological Paradigm (NEP) og andre kjennetegn ved turistene dvs. demografi, bosted, antall nasjonalparker som er besøkt eller kjent og ...