• Kan grønt reiseliv og grønn omsorg kombineres på bedriftsnivå? 

      Aarset, Ingvill (Master thesis, 2014-10-29)
      På grunn av et sviktende inntektsgrunnlag og lav lønnsomhet innen landbruksnæringen, starter flere gårdbrukere opp med nye næringer. I 2012 utviklet Landbruks- og matdepartementet stortingsmeldingen ”Velkommen til bords». ...