• Taubanedrifter og areallønsemd i taubanelier på vestlandet 

      Aaland, Kenneth (Master thesis, 2015-11-02)
      Som følgje av den storstilte skogreisinga etter andre verdskrig har vestlandet den dag i dag eit gryande potensiale for auka tømmeruttak og verdiskaping, der denne oppgåva tek for seg gran (Picea abies). Mykje av denne ...