Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKjøde, Marianne
dc.date.accessioned2013-09-10T11:48:14Z
dc.date.available2013-09-10T11:48:14Z
dc.date.copyright2013
dc.date.issued2013-09-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/186548
dc.description.abstractSAMMENDRAG Omega-3 og -6 fettsyrer har vist at de har viktige biologiske aktiviteter. De siste tiårene har også deres derivater vist seg interessante, og de har gitt opphav til mange forbindelser som bidrar positivt helsemessig og kan forebygge sykdommer som blodpropp, hjerteinfarkt, astma, betennelser og lignede lidelser. Siden eikosapentaensyre (EPA) og dokosaheksaensyre (DHA) har vist seg å være viktig for menneskers kosthold, ville det være interessant å se om noen av deres derivater, (5E,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-metyl-4-hydroksydokosa-5,7,10,13,16,19- heksaenat og (5E,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-metyl-4-oksodokosa-5,7,10,13,16,19-heksaenat, også har noen interessante biologiske effekter. Målet med oppgaven var å syntetisere to målmolekyler fra doksaheksaensyre (DHA), (5E,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-metyl-4-hydroksydokosa-5,7,10,13,16,19-heksaenat og (5E,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-metyl-4-oksodokosa-5,7,10,13,16,19-heksaenat. Dette ble gjort med lineær syntese, der molekylene dihydro-5-((3Z,6Z,9Z,12Z,15Z)-1- jodoktadekapentaenyl)furan-2(3H)-on og 5-((1E,3Z,6Z,9Z,12Z,15Z)-oktadeka-1,3,6,9,12,15- heksaen-1-yl)dihydrofuran-2-(3H)-on ble brukt som intermediater for videre syntese. Målmolekylene ble syntetisert som rasemater og i ren kjemisk form. Det ble videre prøvd å utvikle en analysemetode med HPLC for å separere enantiomerene av (5E,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-metyl-4-hydroksydokosa-5,7,10,13,16,19-heksaenat, noe som ikke ga baselinjeseparasjon, men ga lovende resultater. Den foreløpige metoden og den fullstendige separasjonen av samme derivatet fra EPA, indikerer at det kan være mulig å få total baselinjeseparasjon også for dokosaheksaensyre-derivatet. Derivatene, fra reaksjonen mellom Moshers reagens med alkoholene nevnt over, (5E,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-metyl 4-(((R)-3,3,3-trifluoro-2-metoksy-2- fenylpropanoyl))oksy)dokosa-5,7,10,13,16,19-heksaenat (R-MTPA ester) og (5E,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-metyl 4-(((S)-3,3,3-trifluoro-2-metoksy-2- fenylpropanoyl))oksy)dokosa-5,7,10,13,16,19-heksaenat (S-MTPA ester) ble også syntetisert for å se om det ville være lettere å separere diastereomerene med HPLC. Betingelsene som ble utviklet for (5E,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-metyl-4-hydroksydokosa-5,7,10,13,16,19- heksaenat, kunne ikke brukes på disse Mosher-derivatene, og ingen metode ble utviklet. ! "#! ABSTRACT Both omega-3 and omega-6 fatty acids have shown that they have biological activities. During the last decades their derivatives has also captured scientists interests, and they have given rise to many compounds that contributes to better health and preventing many diseases like asthma, coronary-, cardiovascular- and inflammatory diseases. Eicosapentaenoic acid (EPA) and docosahexaenoic acid (DHA) are two of those fatty acids that have been shown to be important for human health. It would therefore be interesting to see if some of their derivatives, (5E,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-methyl-4-hydroxydocosa-5,7,10,13,16,19-hexaenoate and (5E,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-methyl-4-oxodocosa-5,7,10,13,16,19-hexaenoate, also show significance an activities. The aim of this project was to synthesize two target molecules from docosahexaenoic acid (DHA), (5E,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-methyl-4-hydroxydocosa-5,7,10,13,16,19-hexaenoate and (5E,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-methyl-4-oxodocosa-5,7,10,13,16,19-hexaenoate. This was done with linear synthesis, where the compounds dihydro-5-((3Z,6Z,9Z,12Z,15Z)-1- iodoktadecapentaenyl)furan-2(3H)-one and 5-((1E,3Z,6Z,9Z,12Z,15Z)-octadeca- 1,3,6,9,12,15-hexaen-1-yl)dihydrofuran-2-(3H)-one were used as intermediates for further synthesis. The target molecules were synthesized as racemates and with high chemical purity. Furthermore an analytical method for separating the enantiomers of (5E,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-methyl-4-hydroxydocosa-5,7,10,13,16,19-hexaenoate was developed. Although some separation could be seen, no baseline separation was achieved. However, the method did work for the same derivative of EPA, indicating that it should be possible to get total baseline-resolution for the docosahexanenoic acid-derivative, as well. The derivatives, made from the reaction of Mosher’s reagent and the above mentioned alcohols, (5E,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-methyl 4-(((R)-3,3,3-trifluoro-2-metoxy-2- phenylpropanoyl))oxy)docosa-5,7,10,13,16,19-hexaenoate (R-MTPA ester) and (5E,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-methyl 4-(((S)-3,3,3-trifluoro-2-metoxy-2- phenylpropanoyl))oxy)docosa-5,7,10,13,16,19-hexaenoate (S-MTPA ester) were also synthesized to see if their diastereomers would be easier to separate with HPLC. The developed conditions for (5E,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-methyl-4-hydroxydocosa! #! 5,7,10,13,16,19-hexaenoate did not give any satisfactory results, so no method was developed.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectKjemino_NO
dc.subjectSynteseno_NO
dc.subjectDHA-analogerno_NO
dc.subjectAnti-inflammatoriske effekterno_NO
dc.titleSyntese av DHA-analoger med potensielle anti-inflammatoriske effekterno_NO
dc.title.alternativeSynthesis of DHA-analogues with potential anti-inflammatory effectsno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Basic biosciences: 470::Biochemistry: 476no_NO
dc.source.pagenumber78no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel