• Proteinanalyse ved hjelp av massespektrometri 

      Larsen, Sigrid Marie (Master thesis, 2010-11-16)
      Hovedmålet med oppgaven var å teste ulike prosedyrer for fraksjonering av celler. Ved å identifisere og kvantifisere proteinuttrykk ved hjelp av LC-MS (væskekromatografi-massespektrometri) som metode kan man bestemme ...