• En QuEChERS metode for analyse av utvalgte legemidler i avløpsvann 

      Aspnes, Siri Havstein (Master thesis, 2016-11-22)
      Legemiddelrester og produkter til personlig pleie, PPCP, samt deres metabolitter, har de senere årene gitt grunn til bekymring. Dette fordi disse stoffene er identifisert i blant annet avløpsvann, overflatevann og sedimenter, ...