• Syntese av 3(R)-HEPE via en Evans-Nagao acetat aldol-type reaksjon 

      Gjessing, Gard (Master thesis, 2018)
      I denne oppgaven ble det utviklet en syntese av (3R,5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-3-hydroksieikosa-5,8,11,14,17-pentaensyre (3(R)-HEPE), et 3(R)-hydroksi-oksilipin biosyntetisert fra (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-eikosa-5,8,11,14,17-pentaensyre ...