Show simple item record

dc.contributor.authorKvaal, Ingunn
dc.date.accessioned2011-08-25T11:19:46Z
dc.date.available2011-08-25T11:19:46Z
dc.date.copyright2011
dc.date.issued2011-08-25T11:19:46Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/186047
dc.description.abstractI binger til gris kan det være en utfordring å holde det faste gulvet ved en akseptabel renhetlig hygiene. I svineproduksjon er arbeidsinnsatsen brukt til rengjøring den som tar utelukkende mest tid. Ved å prøve å forstå grisens naturlige gjødslingsadferd kan en konstruere binger som letter både bondens arbeid og bedrer grisenes hygiene og helse. Det finnes ingen standard registreringsmetodikk for renhet i binger til gris. I forsøk som er gjort er det brukt ulike scoringssystemer, og det er ingen som har validert scoringssystemet de har nyttet. Formålet med denne oppgaven er å undersøke om det er en sammenheng mellom en subjektiv score og reel gjødselmengde. Denne subjektive scoren skal gi et anvendelig scoringssystem som er enkelt og robust. Videre ble aspekter ved gjødslingsadferden til purker i fødebinger vurdert som følger: Er diende purker individuelt konsistente i sitt gjødslingsmønster? Er det forskjell mellom individer når det gjelder gjødslingsmønster? Hvordan er utviklingen over tid i dieperioden? Det ble utarbeidet et scoringssystem med 4 kategorier fra 0 – 3. Under observasjonene ble bingene delt inn i 6 ulike soner, 4 over det faste gulvet og 2 over gjødselarealet. Første del av oppgaven var validering av scoringssystemet. Her ble 11 fødebinger gjort rent for strø og gjødsel dagen før scoringen. Observasjonene ble utført over 3 dager, hvor gjødselen i de ulike sonene ble scoret, og veid. I andre del av oppgaven ble aspekter ved gjødslingsadferden til purka undersøkt. Observasjonene ble utført i en besetning med 24 fødebinger over 9 observasjonsdager. Her ble renheten i de ulike sonene scoret ved hjelp av scoringssystemet, og andel areal dekket med gjødsel ble registrert. Det ble funnet en klar signifikant sammenheng mellom subjektiv score og reel gjødselmengde, men det var en tydelig overlapping mellom flere av scoringskategoriene. Det kan fastslås at purker er konsistente i sitt gjødslingsmønster, 8 av 24 purker ble kategorisert som «rene» og 10 av 24 purker ble kategorisert som «skitne». Noen purker bare er konsistent «rene», mens andre er konsistent «skitne», uten at dette kan forklares med noen individuell faktor. Bingen tenderer til å bli renere over tid, mens purka selv ble mer skitten.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectGjødselen_US
dc.subjectGrisen_US
dc.subjectRenheten_US
dc.subjectFødebingeren_US
dc.titleRenhetsbedømmelse i binger til grisen_US
dc.title.alternativeAssessment of cleanliness in pigpensen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900en_US
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910::Other agricultural disciplines: 919en_US
dc.source.pagenumber49en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record