• Unge søyers preferanser for golvtyper ved lave temperaturer 

      Johanssen, Juni Rosann Engelien (Master thesis, 2016-08-18)
      Formålet med masteroppgaven var å undersøke unge søyers preferanser for ulike golvtyper ved hjelp av valgforsøk ved lave temperaturer. I tillegg ble golvtypenes varmetekniske egenskaper undersøkt. Valgforsøket ble gjennomført ...