• Tilvekst hos lam av norsk kvit sau og spælsau på godt og dårlig utmarksbeite 

   Eines, Kine-Marita (Master thesis, 2012-08-06)
   Sauen er det viktigste husdyret i utmarka både når det gjelder antall dyr og mengde opptatt fôr målt i fôrenheter melk. De to viktigste rasene er norsk kvit sau (NKS) og spæl, som utgjør henholdsvis 71 og 12 % av søyene i ...
  • Unge søyers preferanser for golvtyper ved lave temperaturer 

   Johanssen, Juni Rosann Engelien (Master thesis, 2016-08-18)
   Formålet med masteroppgaven var å undersøke unge søyers preferanser for ulike golvtyper ved hjelp av valgforsøk ved lave temperaturer. I tillegg ble golvtypenes varmetekniske egenskaper undersøkt. Valgforsøket ble gjennomført ...