• Aggresjon hos hund og effekter av kastrering 

      Larsen, Jannicke (Master thesis, 2012-06-19)
      Formålet med denne masteroppgaven var å undersøke hvorvidt kastrering av hunder kan redusere aggressiv atferd hos hunder. Det har blitt gjort en rekke studier på dette tidligere, men mange viser ulike resultater. Derfor ...