• The role of maternal immunity for prevention of allergy in offspring 

      Andreassen, Monica (Master thesis, 2010-10-11)
      Det har vært en økning i forskning som fokuserer på årsaker og mekanismer til allergi, parallelt med at allergier aksepteres som et akselererende folkehelseproblem. Det antas at viktige immunologiske hendelser for utvikling ...