• Utvikling og funksjon av blindtarmer hos slaktekyllinger 

      Schumpa, Sigrun (Master thesis, 2013-08-27)
      Sammendrag: Blindtarmens betydning og deres funksjoner hos den kommersielle slaktekyllingen er et fremdeles lite utforsket område. Det ble utført fôringsforsøk for å studere effekten av ulik diettsammensetning og ...