• En undersøkelse av en datastyrt kraftfôrstasjon til sau 

      Homme, Tor Gunnarson (Master thesis, 2013-03-26)
      Formålet med denne oppgaven var å studere hvordan en datastyrt kraftfôrstasjon for sau virker inn på antall belønnede og ubelønnede besøk, fortrenginger og kødannelse i fire forskjellige besetninger med vinterfôret sau, ...