• Etablering av trær i bymiljø 

      Varkold, Nicolai Holm (Master thesis, 2014-08-12)
      Etablering av trær er utfordrende i bymiljø. Bymiljøet er preget av faktorer som er lite gunstig for plantevekst. Faste dekker av blant annet asfalt og brostein, store mengder salt fra vinterdrift av veier, og lite ...