• Det sosiale båndet mellom menneske og katt 

      Sandem, Agnethe-Iren (Master thesis, 1998)
      Etterhvert er man blitt mer klar over kjæledyrets rolle som sosial partner, og ikke bare som et slags terapeutisk objekt. I 1994 utførte Zasloff og Kidd en spørreundersøkelse i USA for å øke kunnskapen om forhold mellom ...