• Genetisk variasjon og fargegenetikk hos fjordhest 

      Høiseth, Mia (Master thesis, 2017)
      Hensikten med denne oppgaven var å beregne innavl for dagens fjordhestpopulasjon. Populasjonen i Norge er ikke stor, og det har vært en trend i lave bedekningstall og lavt antall fødte føll de siste årene. Datasettet brukt ...