• Effekt av ulike beitemetoder på utslipp av metan hos melkekyr 

      Neraas, Marte Sofie (Master thesis, 2016-06-02)
      Globalt representere husdyrproduksjon 14,5 % av antropogene klimagassutslipp, mens landbruket i Norge står for tilsvarende 9 %. Innenfor husdyrproduksjon kommer den største andelen av klimagassutslippene fra metanutslipp ...