• Estimering av genetiske parametre for etemønster hos svin 

      Neby, Lina Marie (Master thesis, 2015-08-06)
      Genetiske parametre for daglig fôrinntak, antall besøk i fôringsautomat per dag, tidsforbruk i fôrstasjon per besøk, etehastighet, totalt fôrforbruk og antall dager i test ble estimert med DMUAI i DMU, benyttet på en ...