• Hygienisk kvalitet i høyensilage 

      Jensen, Ingeborg Bjørnstad (Master thesis, 2012-09-19)
      Det kan være et større problem med soppvekst i surfôr som har høyere tørrstoffinnhold, slik som høyensilage, enn i våtere surfôr. Soppvekst er spesielt uønsket i hestefôr da det blant annet kan føre til alvorlige ...