• Effekt av pakkemaskin i plansilo på kvaliteten av grassurfôr 

      Halvorsen, Haakon Nordtveit (Master thesis, 2018)
      Denne oppgaven består av en teoridel og «egne undesøkelser». Teoridelen inneholder en gjennomgang av de viktigste faktorene som påvirker ensileringen, og spesielt forhold relatert til plansilo. Det er en økende interesse ...