• Spesialseksjonen; en kostnad eller ressurs for Oslo Politidistrikt? 

      Halle, Anne Mette (Master thesis, 2012-04-20)
      Denne oppgaven har som formål å beregne kostnaden for beredskapsordningen til Spesialseksjonen i Oslo Politidistrikt, samt å undersøke hvilken betydning det har for Oslo Politidistrikt av Spesialseksjonen er underlagt ...